הטיפולים שלי

מטפלת בכל מיני נושאים

1 החזרת אהבה

2הסרת כישופים

3 בעיות בפרנסה

4בעיות בריאות והפרעות